روی خط خبر

 • مواظب تداخلات غذایی باشید

  آشامیدن آب سرد و بلافاصله پس از آن خوابیدن، آشامیدن آب بلافاصله بعد از صرف غذا به وی‍ژه غذا‌های با طبع سرد، غذا‌های شیرین، ترش و ادویه می‌تواند به اسهال در افراد منجر شود…

 • تداخلات غذایی را جدی بگیریم

  عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تاثیر مصرف توامان برخی غذاها،گفت:تداخلات ناشی ازمصرف موادغذایی به دلیل دارابودن طبع‌های متفاوت می‌تواندمنجربروزمشکلاتی درهضم این غذاهامنجرشود…

 • تداخلات غذایی را جدی بگیریم

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تاثیر مصرف توامان برخی غذاها، گفت: تداخلات ناشی از مصرف موادغذایی به دلیل دارا بودن طبع‌های متفاوت می‌تواند منجر بروز مشکلاتی در هضم این غذاها منجر شود…

 • تداخلات غذایی را جدی بگیریم

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تاثیر مصرف توامان برخی غذاها، گفت: تداخلات ناشی از مصرف موادغذایی به دلیل دارا بودن طبع‌های متفاوت می‌تواند منجر بروز مشکلاتی در هضم این غذاها منجر شود…

 • تداخلات غذایی را جدی بگیریم

  ساعت 24-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تاثیر مصرف توامان برخی غذاها، گفت: تداخلات ناشی از مصرف موادغذایی به دلیل دارا بودن طبع‌های متفاوت می‌تواند منجر بروز مشکلاتی در هضم این غذاها منجر شود…

 • تداخلات غذایی را جدی بگیریم

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به تاثیر مصرف توامان برخی غذاها، گفت: تداخلات ناشی از مصرف موادغذایی به دلیل دارا بودن طبع‌های متفاوت می‌تواند منجر بروز مشکلاتی در هضم این غذاها منجر شود…

محبوب ترین اخبار
پر بیننده ترین اخبار